Avainturvallisuusohje (FA)

Avainturvallisuusohje (FA)

Alla olevasta linkistä aukeaa Finanssiala ry:n (FA) avainturvallisuusohje oikeaoppisesta lukituksesta, sekä avainten hallinnasta ja niiden säilyttämisestä aina suojaustoimiin asti.
Avainturvallisuusohje

1.3. Avainsäilö
Kiinteistön ulkoseinässä voi olla esimerkiksi teletilojen, energiayhtiön, vesilaitoksen tai pelastustoimen avainsäilö. Näissä on käytettävä kunkin alan toimijan suosittelemaa avainsäilöjärjestelmää. Teletilojen lukituksen osalta suositus on KTL1E-lukitus.

Avainsäilöissä tulee säilyttää vain reittiavainta.