Pääsivu

Yrityssuojeluyhdistys ry

Yrityssuojeluyhdistys ry:n juuret juontavat vuoteen 1963. Toimintamme perustuu asiantuntevaan ammattitaitoon, luottamukseen sekä laajan yhteistyöverkostoon. Pitkäaikainen kokemuksemme turvallisuusalalta, yritysten tarpeiden ymmärtäminen sekä huolellinen perehtyminen kohteisiin takaavat onnistuneen yhteistyön. Toimimme myös alan aktiivisena vaikuttajana sekä ammatillisena yhteisönä ja edustajana annettaessa lausuntoja alaan liittyvissä kysymyksissä.

Kiinteistöjen teletilojen osalta yhdistys toimii KTL1- ja KTL1E- lukitusjärjestelmän valtakunnallisena pääkäyttäjänä. Teletilojen lukituksella turvataan viestintäsalaisuutta ja muuta tietoturvallisuutta. Perustuslain 10 §:n mukaan puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.
Video KTL1E-lukituksesta

Yhdistys on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) valtakunnallinen jäsen ja KTL1E-työryhmän jäsen. Toimimme aktiivisesti Turvallisuusyhteisöjen foorumissa ja tuemme taloudellisesti myös Sotainvalidien Veljesliiton toimintaa.

Laadimme myös ammattitaidolla räätälöityjä pelastussuunnitelmia liike- ja toimistokiinteistöihin, kauppakeskuksiin, oppilaitoksiin ja asuinkiinteistöihin. Lisäksi koulutamme kohdekohtaisilla turvallisuuskursseilla tilojen käyttäjiä ymmärtämään turvallisuuden, omatoimisen varautumisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksen.

Pelastussuunnitelmien laadintojen osalta pidämme tärkeänä niiden laatua, ei määrää ja siksi laatimamme pelatussuunnitelmat eivät olekaan mitään ”massatavaraa” joka käy kaikkialle, vaan ne ovat yksilöityjä ja räätälöityjä juuri kohteen tarpeisiin. Pelastussuunnitelmat ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa (nettipelsu) jotka voidaan helposti päivittää ja tehdä tarvittavat muutokset esim. palotarkastajien vaatimuksista, tai kohteen muiden erityispiirteiden huomioimisen vuoksi. Yhdistykselle on tärkeätä tuottaa kohteeseen juuri sellainen pelastussuunnitelma, joka palvelee kiinteistöä ja tilojen käyttäjiä. Tämän vuoksi voimme luvata, että kohteeseen laadittu pelastussuunnitelma toimii myös käytännössä.

Laadimme itse aina pelastussuunnitelmat, emmekä käytä toiminnassamme mitään ulkopuolisia tahoja. Näin voimme luvata onnistuneen ja luottamuksellisen lopputuloksen aina pelastussuunnitelmaan liittyvää turvallisuuskoulutusta myöten. Tässä koulutuksessa keskitymme arkipäivän uhkakuviin, eli niihin keskeisiin asioihin joihin jokaisen suomalaisen pitäisi pystyä omatoimisesti varautumaan.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.